پروژه بیلبورد شهدا پادگان نیروی دریایی ارتش (منجیل)Army Navy Garrison Martyrs Project (Manjil)


بیلبورد شهدا با استفاده از چاپ فلز با پخت و لعاب کوره ای