نمونه تابلو شهدا
نمونه تابلو شهدا
نمونه تابلو شهدا
نمونه تابلو شهدا
نمونه تابلو شهدا
نمونه تابلو شهدا

نمونه تابلو شهدا


این نمونه تابلو شهدا با شاسی کاملا فلزی همچنین استفاده از سیستم چاپ فلز با پخت و لعاب کوره ای ساخته شده است ضمن اینکه داری نورپزدازی مخفی نیز میباشد.

تابلو شهدا فوق کاملا فلزی بوده و در پوشش تصویر آن از چاپ فلز .با پخت و لعاب کوره ای استفاده شده است.(برای اطلاعات بیشتر در مورد چاپ فلز با پخت و لعاب کوره ای اینجا را کلیک کنید)