نمونه پروژه های انجام شده توسط گروه تولیدی خدماتی آراکس

گروه تولیدی خدماتی آراکس سابقه همکاری با شهرداری ها ، کنگره ها ، سازمان ها ، نهاد ها ، دانشگاه ها و پیمانکاران زیادی را در کارنامه خود دارد که می توانید در زیر تعدادی از این پروژه ها را مشاهده نمایید.

پروژه تابلو شهدای گلستان (گرگان)
معرفی واحد های تخصصی و امکانات فنی
انواع محصولات تولیدی آراکس